Kontakt

    Zaštitite svoj automobil

    moderni vrhunski auto-alarm s Bluetoothom 5.0. bežičnom tehnologijijom
    kojom upravlja aplikacija za pametni telefon. Najnovija generacija 3D čipa sa senzorima za
    ubrzanje, promjenu nagiba, udara i pokreta vozila. 2x CAN sabirnica, sustav se može koristiti u
    najmodernijim automobilima.