Security Sistems BiH

Automobil Securitysistemsbih - human invest group d.o.o Mostar – hig doo – it sektor – hig365 – hig buy shop – www.humaninvestgroup.com

Zaštitite svoj automobil

moderni vrhunski auto-alarm s Bluetoothom 5.0. bežičnom tehnologijijom
kojom upravlja aplikacija za pametni telefon. Najnovija generacija 3D čipa sa senzorima za
ubrzanje, promjenu nagiba, udara i pokreta vozila. 2x CAN sabirnica, sustav se može koristiti u
najmodernijim automobilima.